Latest News

Search
  • Mark Edwards

Eiriolaeth QPM!

Updated: May 24, 2019

Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael dyfarniad Marc Safon Perfformiad Eiriolaeth fis yma. Rydym wedi gweithio'n galed iawn i gyflawni hyn, ac rydym yn hynod o falch o'r gwaith a wnaed er mwyn sicrhau ein bod yn gallu parhau i gael ein hariannu, ac yn gallu cefnogi pobl Pen-y-bont ar Ogwr.


16 views0 comments

We Need Your Support Today!

Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddog 28 & 32
Pentref Busnes Apollo
Heol Persondy
Abercynffig
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 9RF

E-bost:office@peoplefirstbridgend.co.uk

Ffôn: 01656 668 314

Elusen: 1 1 6 6 4 8 5

SEC No:
1 1 6 6 4 8 5 
Instagram Logo.jpg

© 2016 Gan People First Pen-y-bont ar Ogwr. Cedwir Pob Hawl | Telerau Defnyddio | Polisi Preifatrwydd