Cefnogwch Ni

Ymuno â ni

Mae ar Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr angen eich cymorth chi er mwyn parhau i gefnogi pobl ag anableddau dysgu i leisio eu barn.

 

Gallai eich cyfraniad wneud gwahaniaeth mawr.

-       Gallai £10 dalu am logi lleoliad am hanner awr i gynnal sesiwn eirioli gan gymheiriaid

-       Gallai £20 dalu am gludiant i rywun fynd i sesiwn grŵp

-       Gallai £50 dalu am eiriolaeth ar gyfer rhywun na all siarad drosto'i hun, er mwyn ei helpu i leisio'i farn

Gadewch i Ni Wneud Newid

Dyma rai ffyrdd y gallwch roi:

 
Yn Bersonol

Swyddog 28 & 32
Pentref Busnes Apollo
Heol Persondy
Abercynffig
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 9RF

Ar-lein

Gwnewch Rodd

Dros y Ffôn

Rhoddwch All-lein hefyd.

Ffôn: 01656 668 314

Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddog 28 & 32
Pentref Busnes Apollo
Heol Persondy
Abercynffig
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 9RF

E-bost:office@peoplefirstbridgend.co.uk

Ffôn: 01656 668 314

Elusen: 1 1 6 6 4 8 5

SEC No:
1 1 6 6 4 8 5 
Instagram Logo.jpg

© 2016 Gan People First Pen-y-bont ar Ogwr. Cedwir Pob Hawl | Telerau Defnyddio | Polisi Preifatrwydd